นิวซีแลนด์ได้เปิดเผยแผนการที่จะเปิดพรมแดนอีกครั้งและจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในปีหน้า ผู้เข้าชมที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน และจะต้องแยกตัวเองเป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อเดินทางมาถึง ชาวนิวซีแลนด์จำนวนมากจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเช่นกัน ภายใต้กฎที่คล้ายคลึงกัน

การเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยลดข้อจำกัดที่เข้มงวด ซึ่งล็อกประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นับตั้งแต่มีการปิดพรมแดนในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 คริส ฮิปกินส์ รัฐมนตรีกระทรวงรับมือโควิด-19 ได้สรุปแผนการเปิดใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ โดยเรียกมันว่าแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจะได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง ในระยะแรกของการเปิดประเทศอีกครั้ง พลเมืองนิวซีแลนด์ที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์และผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในออสเตรเลียจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมเป็นต้นไป ชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้รับอนุญาตให้เข้าได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ผู้เดินทางทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะต้องกักตัวเองเป็นเวลาเจ็ดวัน และจะถูกตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึง