นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเนื้องอกในสมองชนิดที่พบได้บ่อยและก้าวร้าวที่สุดในผู้ใหญ่ได้ค้นพบวิธีใหม่ในการวิเคราะห์เซลล์ที่เป็นโรคและมีสุขภาพดีจากผู้ป่วยรายเดียวกัน การรักษาเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริงสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ไกลโอบลาสโตมา มัลติฟอร์ม ผู้ป่วยเนื้องอกในสมองประเภทนี้มีเพียง 25% เท่านั้นที่อยู่รอดได้นานกว่าหนึ่งปีและเพียง 5% มีชีวิตอยู่นานกว่าห้าปี

ทีมงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเนื้องอกในสมองที่มหาวิทยาลัยควีนแมรีแห่งลอนดอน ได้สร้างขั้นตอนการวิจัยทดลองใหม่ทั้งหมด ซึ่งในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสิบราย ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับวิธีการพัฒนา GBM โดยระบุเป้าหมายใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับการรักษาเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคาดการณ์การตอบสนองของผู้ป่วยต่อยาที่กำลังใช้ทางคลินิกสำหรับโรคอื่น ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากระยะเวลาการอยู่รอดโดยเฉลี่ยของเนื้องอกในสมองประเภทนี้อยู่ที่ 12 ถึง 18 เดือนเท่านั้น